EDUTECH

Na Kolonke vznikne nový moderný priestor pre moderné stredoškolské a vysokoškolské odborné vzdelávanie, zamerané pre potreby Priemyslu 4. 0 a regionálnych firiem.

Edutech budujeme v areáli, kde sídlia dve školy:

  • Spojená škola, I. Krasku Púchov s dvoma organizačnými zložkami SOŠ a SOŠ sklárska
  • Fakulta priemyselých technológií Púchov TNUAD

1. krok: Slávnostné podpísania Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Spojenou školou, TNUAD, Fakultou priemyselných technológií, regionálnymi firmami a zahraničnými školami- dňa 31. mája 2022

video - autor, Daniela Gelová, III.GDM