Akčný Marec- mesiac knihy

Mesiac Marec býva mesiacom knihy. V školskej knižnici je to vždy ešte o niečo viac akčnejšie. 

Počas tohtoročného Marca bola vyhlásená anketa na návrh diel, z ktorých budú vyskladané knižničné hodiny. Hodiny sa podarili a môžete ich vidieť na stene knižnice. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli svojou troškou k ich tvorbe.

Mesiac bol ukončený "Knižným vinobraním". Počas celého dňa si mohlli žiaci aj učitelia vybrať knihy, ktoré ich zaujali alebo na oplátku priniesť tituly, ktoé by chceli darovať svojim spolužiakom. 

Samozrejme, kvere knižnice sú pre všetkých otvorené počas celého roka, pretože ako hovorí známy citát: "Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“