Školská jedáleň

Nech sa páči vstúpte do našej novej školskej jedálne

Školská jedáleň

  

Postup, ako sa stať stravníkom Spojenej školy, I. Krasku Púchov:

1. Registrácia stravníka:

Prvým krokom každého potencionálneho stravníka je zaevidovať sa do stravného systému školskej jedálne. Znamená to, že potencionálny stravník vyplní prihlášku na stravovanie a odovzdá ju osobne vedúcej školskej jedálne, ktorá ho na základe prihlášky a idetifikačnej karty (ISIC, čip používaný v škole) zaradí do stravovacieho systému. Na prihláške je potrebné uviesť meno, adresu, email, telefónne číslo a číslo bankového účtu, na ktorý sa budú môcť poukázať prípadné preplatky. Prihlášku treba podpísať rodičmi alebo zákonným zástupcom.

 2. Prihlasovanie stravníka na stravu:

Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá prihlásiť do systému cez internetovú stránku : www.strava.cz .

-       Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.

-       Pri prvom prihlásení zadajte zariadenie 90523.

-       Do položky užívateľ treba zadať priezvisko.meno(napr. mrkvicka.jozef)

-       Heslo pri prvom prihlásení je variabilný symbol z Prihlášky na stravovanie.

-       Zaškrtnite uložiť údaje a prihláste sa.

 

Na rovnakú stránku sa dostanete aj zo stránky školy v sekcii Školská jedáleň -  Prihlášky/Odhlášky stravy.

 

Dôrazne doporučujem zmeniť si pri prvom prihlásení do systému prihlasovacie heslo  v menu Nastavenie (Nové heslo, Overenie hesla, Odoslať !)

3. Do systému sa dá prihlásiť aj pomocou mobilnej aplikácie Strava.cz, ktorú si môžete stiahnuť a nainštalovať vo Vašom mobilnom telefóne na App Store (Iphone) alebo Google play (Android). Postup pri prihlasovaní je rovnaký ako na PC, zmena hesla sa vykonáva v sekcií Profil – Nastavenie účtu.

V prípade zabudnutia hesla sa nové heslo zasiela na  emailovú adresu zadanú na Prihláške na stravovanie.

4. Platba za stravu:

Spôsob platby za stravu je preddavkový - na nasledujúci mesiac

A, trvalý príkaz najneskôr k 25. dňu v mesiaci - (z účtu, ktorý bol uvedený v zápisnom lístku), preplatok bude vrátený na účet pri ukončení stravovania (koniec školského roka, ukončenie štúdia, ...) na základe vyplnenej žiadosti. Pri úhrade za obedy je nutné uvádyať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidečným číslom stravníka.

Platby za stravu sú od 01. 03. 2023 nasledovné:

Študent  :                                                    2,84 € /obed   59,60 € platba za 1 mesiac

Študent (celodenná strava – internát): 5,97 €/celod.strava  125,40 € platba za    mesiac

Cudzí stravník  :                                         5,67 € / obed   119,10 € platba za mesiac

B, internetbanking k 25. dňu v mesiaci - (z účtu, ktorý bol uvedený v zápisnom lístku). Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravnika.

            Platby za nasledujúce mesiace prosím uhradiť  na stravovací účet :

SK47 8180 0000 0070 0063 0952

pričom ako variabilný symbol pri platbe treba uviesť variabilný symbol z Prihlášky na stravovanie.

6. Po prevode prostriedkov na stravovací účet bude užívateľ automaticky prihlásený na stravu.

7. V sekcií Objednávky (PC aj mobil) sa môže užívateľ odhlásiť prípadne znovu prihlásiť na stravu. Treba vykonať požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

8.  Zmeny na nasledujúci deň môžete uskutočniť najneskôr v pracovný deň vopred do 13.30 hod. (nezabudnite zmeny vždy Odoslať!) 

9.    Po nastavení si môžete zo systému  nechať posielať tieto správy:

-     potvrdenie objednávky

-     nedostatočná výška konta

-    kontrola neodobranej stravy

-    mesačný prehľad

-    potvrdenie o prijatí platby

10. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

 

Obed sa v  školskej  jedálni vydáva  od 11:00 do 13:30 hod. v deň školského vyučovania.

 

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

 Prihláška na stravu

 Zápisný lístok - žiak

Zápisný lístok - zamestnanec, cudzí stravník, dôchodca, zamestnanec VŠ, študent VŠ

Renáta Rosinová, vedúca ŠJ

Ponúkame stravovanie aj pre verejnosť a firmy

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30