Pre uchádzačov

 

 

Organizačná zložka Stredná odborná škola sklárska

Kód

Odbor vzdelávania

2734 K 

technik sklárskej výroby- duálne vzdelávanie RONA

8521 K 11

 Výtvarné spracúvanie skla- výroba sklenej vitráže

8521 K 04

 Výtvarné spracúvanie skla- maľovanie a leptanie skla

 nadstavbové štúdium:

 2737 L sklársky a keramický priemysel 

prihláška na nadstavbové štúdium

Organizačná zložka Stredná odborná škola

Kód

Odbor vzdelávania

2561 M

Informačné a sieťové technológie- NOVINKA!

2848 M

 Chemická informatika

2859 K 

 Operátor gumárskej a plastikárskej výroby- dual.vzdelávanie CONTINENTAL

2679 K

Mechanik mechatronik-dual.vzdelávanie CONTINENTAL

3759 K

Komerčný pracovník v doprave

3158 M

Styling a marketing

 AKTUALITA:

študijný odbor mechanik mechatronik je možné študovať v systéme duálneho vzdelávania s firmou CONTINENTAL a tiež RONA. Obidve firmy patria k najväčším zamestnávateľom púchovského regiónu