Výchovný poradca

 

"Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť."

                                                                                               (Ján Amos Komenský)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Anna Rumanová

Kontakt: anna.rum@post.sk

                          

Kompetencie výchovného poradcu:

1.     Pomoc pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych problémov a potrieb žiakov.

2.     Práca s integrovanými – začlenenými žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovanie, vedenie a aktualizácia ich dokumentácie, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi týchto žiakov.

3.     Sprostredkovanie odbornej pomoci pre rodičov a žiakov v Centre pedagogicko-psychologických služieb a poradenstva v Púchove, prípadne v iných špecializovaných pracoviskách.

4.     Spolupráca s triednymi učiteľmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov.

5.     Konzultácie pre rodičov a žiakov.

6.     Kariérové poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov, informácie o ďalšom štúdiu na vysokých školách, nadstavbovom štúdiu, pokyny pri vypĺňaní prihlášok na VŠ.

 

Princípy našej práce:

1.     Profesionalita a odbornosť.

2.     Rešpektovanie a ochrana práv mladého človeka.

3.     Úcta k osobnosti mladého človeka.

4.     Diskrétnosť pri riešení problémov žiakov.

5.     Rešpektovanie názoru rodičov.

 

Zameranie našej činnosti v školskom roku 2020/2021:

  • podpora ochrany zdravia  a zdravého životného štýlu študentov
  • eliminácia rizík spojených s prácou v zahraničí a obchodovania so ženami,
  • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • pomoc žiakom končiacich ročníkov pri výbere ďalšieho štúdia, prípadne pri ich zaraďovaní do pracovného procesu,
  • riešenie problémov záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, psychického a fyzického týrania, prejavov rasovej a národnostnej nenávisti a extrémizmu a predchádzanie uvedeným javom,
  • riešenie prípadného užívania a prechovávania drog, alebo iných omamných látok,
  • humanizácia medziľudských vzťahov v školskom prostredí,
  • kariérové poradenstvo pre študentov končiacich ročníkov.

Doporučenia CPPPaP k vzdelávaniu integrovaných žiakov v vývinovými poruchami učenia a zdravotne oslabených

Ako na vysokú školu? Informácie pre žiakov maturitných ročníkov

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31