STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Stredná odborná škola poskytuje technické vzdelanie pre kľúčový priemysel v regióne. 

Škola má vypracovaný školský vzdelávací program s názvom "Technické vzdelanie- základ úspešnej kariéry"

Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch:

- 2561 M informačné a sieťové technológie

- 2567 M multimédiá- NOVINKA!

2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby

2848 M chemická informatika

2679 K mechanik mechatronik

3158 M styling a marketing

- 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Škola realizuje duálne vzdelávanie s firmami:

- Continental

RONA Lednické Rovne