STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

Stredná odborná škola sklárska je jedinou sklárskou školou na Slovensku.

Pôvodne  sídlila v obci Lednické Rovne. Od 1. 9. 2019 je súčasťou Spojenej školy v Púchove.

Stredná odborná škola sklárska poskytuje vzdelávanie:

- umelecký odbor: 8521 K výtvarné spracúvanie skla 

                             so zameraním na:

                           8521 K 11 Výtvarné spracúvanie skla- výroba sklenej vitráže

- študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač

- trojročný učebný odbor s možnnosťou nadstavby: 2738 H operátor sklárskej výroby

                             so zameraním na:

2738 H 01 operátor sklárskej výroby- výroba dutého a lisovaného skla

2738 H 06 operátor sklárskej výroby- brúsenie skla

- nadstavbové štúdium: 2737 L sklársky a keramický priemysel 

Duálne vzdelávanie v spolupráci s firmou:

RONA Lednické Rovne

Freedom Juniors Čadca

- Vetropack Nemšová