Celoživotné vzdelávanie- overovanie kvalifikácie

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov je autorizovanou inštitúciou v rámci systému overovania kvalifikácie:

  • KRAJČÍR
  • MAJSTER (SUPERVÍZOR) V SKLÁRSKEJ VÝROBE, UMELECKÝ SKLÁR, SKLÁR, BRÚSIČ SKLA, DEKOATÉR SKLA

Záujemca získa osvedčenie v príslušnej kvalifikácii aj mimo systému formálneho -školského vzdelávania. 

Viac informácií na info@spojskolapu.sk

Overnie kvalifikácie má prvých desať uchádzačov