Kontakt

Meno školy: Spojená škola, I. Krasku 491; Púchov
E-mail školy: info@spojskolapu.sk
Riaditeľ školy: Ing. Lenka Jancíková
SOŠ: zástupca pre všeobecnovzdelávacie predmety  RNDr. Katarína Paliesková
SOŠ: zástupca pre odborné predmety a PV Ing. Ivana Lazovanová
SOŠ sklárska: zástupca organizačnej zložky Mgr. Ján Haššo

výchovný poradca

PaeDr. Anna Rumanová

anna.rum@post.sk 
Telefón:

042/4261974 

v čase od 6, 00 do 13, 15 h

Adresa školy: Spojená škola 
I. Krasku 491
020 32 Púchov
Facebook Stredná "Spojená škola Púchov"
Instagram spojskolapu


Mapa