Podpora 2% z daní

Vážení fanúšikovia našej stránky,
obraciame sa na Vás so žiadosťou o finančnú podporu z 2% daní fyzických a právnických osôb.
Sme občianske združenie, ktoré pôsobí pri Spojenej škole Púchov a aktívne spolupracujeme s touto školou pri jej činnosti.
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
v Spojenej škole Púchov. Aj keď v tomto období prebieha dištančné vyučovanie, neustále sa nakupuje vybavenie do učební, ktoré budú žiaci využívať, keď sa vrátia do škôl a pood.
Podrobné finančné správy využitia finančných prostriedkov za každý rok zverejňuje výbor rodičov na stránke školy

http://www.spojskolapu.sk/organy-skoly/rodicovska-rada.html?page_id=3991

Verte, že tieto finančné prostriedky sú vždy čo najefektívnejšie využité na skvalitnenie

vzdelávania žiakov a každá čiastka nám veľmi pomôže.
Prikladáme tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ a
„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
Veľmi pekne Vám ďakujeme za všetky finančné príspevky

OZ Rodičia a škola

Potvrdenie o zaplatení dane 

Vyhlásenie o poukázaní dane