Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní

Informácie k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

 

  1. Spojená škola Púchov vystavuje odpis dokladu o vzdelaní pre bývalé školy chemického, odevného a sklárskeho zamerania.
  1. Odpis dokladu o vzdelaní (ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, maturitné vysvedčenie) sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku SR), ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  1. Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní môže žiadateľ zaslať:
  • mailom na adresu: info@spojskolapu.sk
  • poštou na adresu:  Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov
  • priniesť osobne:     na sekretariát školy č. dv. 103

4. Lehotu na vybavenie odpisu určuje § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku na 15 dní od doručenia organizácii. V zložitejších prípadoch môže byť lehota 30 dní.

5. Vyhotovený odpis si môže žiadateľ prevziať osobne na sekretariáte školy, alebo bude zaslaný poštou ako zásielka na doručenku do vlastných rúk (zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.).

6. V prípade, ak žiadate odoslanie odpisu dokladu o vzdelaní na Vašu adresu, je potrebné doručiť žiadosť o odpis poštou spolu s priloženou známkou v hodnote 3,-€. (v rámci SR)

7. Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní Spojená škola Púchov nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o odpis

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30