ERASMUS+

Erasmusplus Slovensko

Program Erasmus + dáva príležitosť našim žiakom vycestovať do zahraničia a získať skúsenosti z prostredia krajín v EÚ. 

Zoznam žiakov, ktorí absolvujú zahraničnú stáž na základe výberového konania. Kritéria hodnotenia boli zverejené v minulom školskom roku. Bodové hodnotenie je možné k nahliadnutiu u pani Šimáčkovej. 

Zoznam žiakov účastníkov stáže v rámci programu Erasmus+ v šk. r. 2022/2023

S Erasmom v Čechách

Zoznam vybraných žiakov na zahraničnú stáž 2021/2022

Napísali o nás- Púchovské noviny

Žiaci odboru chemická informatika absolvovali odbornú stáž vo Fínsku