Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie pre žiakov 1.ročníkov sme  usporiadali v réžii Žiackej školskej rady v režime, ktorý bol v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami. Nechceli sme sa úplne tohto zoznamovacieho ceremoniálu vzdať a chceli sme dopriať prvákom nielen učenie v panedemickom režime, ale aj spomienku na ceremoniál o ktorom počuli a na ktorý sa tešili. Privítali sme ich o to srdečnejšie, priali sme im ten najlepší štart a úspešné štúdium. Veríme, že časy strávené na našej škole budú pre imatrikulovaných prvákov tými najkrajšími študentskými časmi.
Lenka Sádecká, koordinátorka ŽŠR

Fotogaléria