Školský rok sme začali medzinárodne- žiacke stretnutia so SOŠ J. Sousedíka, Vsetín

Začali sme medzinárodne. Chalani z našej školy a zo vsetinskej SOŠ Josefa Sousedíka, ktori v prvom ročníku pracovali s LEGO robotmi a 3D tlačiarňami, sa stretli na začiatku školského roka, aby si  spolu vymenili svoje skúsenosti. 

Prvé stretnutie prebehlo na pôde slovenskej SŠ Púchov. Nieslo sa v znamení výmeny skúseností s Lego robotmi. Chlapci s oboch škôl odprezentovali svoje aktivity, na ktorých pracovalli v minulom školskom roku. Pochválili sa, čo funguje, čo sa ešte nepodarilo, alebo napríklad ako treba domyslieť vstup do vlastnoručne vyrobenej garáže, aby to Lego autičko zvládlo bez problémov.

Druhé stretnutie sa konalo o týždeň v škole J. Sousedíka, Vsetín, kde vycestovali naši 3 žiaci a pani učiteľka Vardžáková, ktorá je vedúcou projektu.  Po milom privítaní riaditeľom školy žiaci oboch škôl odprezentovali  svoje vytlačené modely na 3D tlačiarni. Potom nasledovali praktické ukážky tlače na 3D tlačiarni doplnené výmenou skúseností pri nastavovaní tlače, údržbe a vylepšovaní tlačiarní tak, aby bola tlač čo najkvalitnejšia a hlavne rýchlejšia.

Chlapci si mali čo povedať, nadviazali nové kamarátstva  a získali nové poznatky.

 Výmennými návštevami taak udržujeme kontakty,  ktoré sme získali v rámci projektu Intereg v predchádzajúcich rokoch.


Fotogaléria