Úspešná prezentácia sklárskych odborov na Michalskom jarmoku

Sklárske remeslo neodmysliteľne patrí k obci Lednické Rovne. Preto sme mali svoj stánok na Michalskom jarmoku, ktorý sa konal v sobotu, 25. septembra 2021.  

Škola sa na jarmku prezentovala žiackymi prácami, či už v podobe brúseného skla, vitrážovými technológiami, bižutériou ale aj líhaným sklom.  O škole a možnostiach štúdia podávali informácie pani vychovávateľka Dianová a pani majsterka Zajíčková. 

Hrdí sme boli aj na nášho absolventa Jána Mišúra, ktorý predvádzal ukážky práce so sklom v spolupráci s Marekom Vankom (Vanko glass). Prezradili nám, že sklári sú veľmi vyhľadávaní na Slovensku, v Čechách ale aj v Rakúsku, Taliansku, či Francúzsku.

Ako sa pracuje so sklom, môžete vidieť tu

Sklárske remeslo je možné študovať u nás v dvoch formách:
- v trojročnom učebnom odbore "operátor sklárskej výroby", následnná možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu. 
- v štvorročnom umeleckom odbore výtvarné spracovanie skla

Fotogaléria