Vo vzdelávaní nám pomáhajú odborníci z praxe

Dnes sa študenti odboru "Komerčný pracovník v doprave" zúčastnili besedy s pánom Ing. Františkom Komorom, prezidentom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
Veľmi pútavo im priblížil tému páchania trestnej činnosti v oblasti logistiky. Porozprával o aktuálnych a najčastiejšie sa vyskytujúcich prípadoch v rámci EÚ. Upozornil terajších štvrtákov, ktorí pôjdu onedlho do praxe, na postup overovania informácií týkajúcich sa objednávania dopravcov v rámci prepravy tovarov.
Logistika a preprava je významnou súčasťou priemyslu, pre ktorý naša škola pripravuje odborníkov. Preto sa prirodzene na našej škole dá študovať štvorročný študijný odbor v oblasti logistiky. V budúcom školskom roku plánujeme prijať žiakov v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy.

Fotogaléria