Vyučovanie po vianočných prázdninách začína 10. januára 2022

Informácie k začiatku vyučovania po vianočných prázdninách:

  • vyučovanie po vianočných prázdninách začína v škole 10. januára 2022
  • škola sa bude riadiť manuálom "Školský semafor", čo znamená, že v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. V prípade nepriazniivej situácie na celej škole rozhoduje regionálny hygienik o jej zatvorení,
  • Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať,
  • povinné je nosenie rúšok
  • k dispozícii budú samotesty
  •  pandemickú situáciu v škole a jej opatrenia koordinuje v škole Mgr. Ján Haššo v spolupráci s triednymi učiteľmi

V Púchove dňa 4. januára 2022                                L. Jancíková, riaditeľka školy