Recyklujeme staré veci

Zo starých platní sa dajú urobiť aj takéto misky.