Rozlúčka so šk.rokom v ŠI

Na konci šk. roku v školskom internáte sme sa zabavili na netradičných súťažiach