Strieborná svadba medzi SŠ Púchov a odborom mechanik mechatronik