Opatrenia COVID- 19

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Oznámenie o výnimke z karantény- tlačivo na stiahnutie

Manuál COVID- 19, aktualizovaný dňa 4. 10. 2021

Protipandemické opatrenia na Spojenej škole I. Krasku Púchov v školskom roku 2021/2022

  • Do školy prichádzajú len zdraví žiaci a dodržujú potrebné hygienické opatrenia- dezinfekcia rúk a nosenie rúšok
  • Škola sa riadi COVID automatom: