Opatrenia COVID- 19

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné tlačivo o bezpríznakovosti - návštevníci

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Oznámenie o výnimke z karantény- tlačivo na stiahnutie

Manuál COVID- 19, aktualizovaný dňa 4. 10. 2021

Školský semafor platný od 04. 02. 2022

Protipandemické opatrenia na Spojenej škole I. Krasku Púchov v školskom roku 2021/2022

  • Do školy prichádzajú len zdraví žiaci a dodržujú potrebné hygienické opatrenia- dezinfekcia rúk a nosenie rúšok
  • Škola sa riadi COVID automatom:

  • Pri prechode do oranžovej fázy sú všetci žiaci a učitelia, návštevníci školy povinní vyplniť tlačivo o bezpríznakovosti - návštevníci školy
  • V prípade výskytu pozitívneho prípadu COVID- 19, škola sa riadi podľa školského semaforu
  • Manuál Spojenej školy Púchov pri výskyte pozitívneho prípadu COVID- 19
  • Podrobné informácie ohľadom COVID 19 poskytuje Mgr. Ján Haššo