Opatrenia COVID- 19

Protipandemické opatrenia na Spojenej škole I. Krasku Púchov v školskom roku 2022/2023

  • Do školy prichádzajú len zdraví žiaci a dodržujú potrebné hygienické opatrenia

Školský semafor

Rozhodnutie ministra školstva

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Vyhlásenie o bezpríznakovosti