Čo znamenajú "projektové cvičenia"

Projektové cvičenia je súvislý týždňový predmet, ktorý absolvujú študijné odbory chemická informatika a styling a marketing. 

V obidvoch polrokoch žiaci prvého a druhého ročníka riešia súvislý, zmysluplný  projekt počas jedného týždňa. Úlohou žiaka je samostatne pracovať na zadanej úlohe, hľadať vlastné riešenia  a úročiť vedomosti, ktoré získal počas vyučovania na teoretických predmetoch. Vrcholom projekových cvičení je prezentácia vlastného projektu, kde žiak propaguje výsledky svojej práce, má možnosť vyjadriť pocity zo svojej práce, rozpovie čo sa mu počas týždňa podarilo, čo nie. Projektový týždeň je skvelou príležitosťou zistiť v čom je dobrý a v čom potrebuje ešte pomoc. Na "projekotvkách" vznikajú krásne ale i voňavé veci. Napríklad prváčky stajlistky počas svojich projektových cvičení vytvorili textilné šperky. Druháci chemici destilujú voňavé, esenciálne oleje. No a prváci chemici zistili veľa informácií o plastoch, ich potrebe triedenia a recyklácie.