Deň narcisov

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?
Tak znelo tohtoročné motto zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Ďakujeme každému, kto sa rozhodol prispieť počas DŇA NARCISOV.
Dnes si naši dobrovoľníci vypočuli rôzne príbehy ľudí, ktorých stretli v uliciach. Bolo ťažké počúvať, že naozaj takmer každý pozná človeka s ochorením rakoviny. Zároveň sme však cítili silu kolektívnej dobrosrdečnosti. Dobrovoľníctvo nás učí byť empatickými, komunikatívnymi, ale aj slušnými. Je to veľmi vzácna a zodpovedná činnosť, preto ďakujeme aj našim dobrovoľníkom.Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?
Tak znelo tohtoročné motto zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Ďakujeme každému, kto sa rozhodol prispieť počas DŇA NARCISOV.
Dnes si naši dobrovoľníci vypočuli rôzne príbehy ľudí, ktorých stretli v uliciach. Bolo ťažké počúvať, že naozaj takmer každý pozná človeka s ochorením rakoviny. Zároveň sme však cítili silu kolektívnej dobrosrdečnosti. Dobrovoľníctvo nás učí byť empatickými, komunikatívnymi, ale aj slušnými. Je to veľmi vzácna a zodpovedná činnosť, preto ďakujeme aj našim dobrovoľníkom.