Erasmus+: prijali sme zahraničných študentov

Program Erasmus znamená vycestovanie našich študentov a na oplátku prijatie zahraničných študentov u nás, na Slovensku.

Naša dlhoročná spolupráca so zahraničnými školami pokračuje aj v tom, že radi prijmeme zahraničných študentovv u nás v škole, alebo im zastíme stáže v regionálnych firmách. 

Tak je to aj v tomto školskom roku. Postupne prijímame zahraničné návštevy. 

  • Šnúru začali nemeckí študenti, ktorí študujú v Hannoveri v systéme duálneho vzdellávania vo firme Continental. Chlapci absolvovali jeden týždeň v našich nových školských dielňach, druhý týždeň v našom púchovskom Continental. 
  • Privítali sme 6 španielskych študentov, ktorí študujú rôzne študijné odbory. Preto majú aj rôzne pracoviská. Ďakujeme: Mestskému úradu Púchov, ktorý prijal dvoch študentov z odboru administratíva, výskumnému centru FUNGLASS Trenčín, kde bude počas dvoch mesiacov pracovať študent z odboru chémia a environment. A tiež sme vďační za spoluprácu s odevnou firmou Lipoelastic Slovensko, ktorá prijala 3 študentky z odboru módy.
  • Súčasne v našich sklárskych dielňach absolvujú stáž dve študentky odboru dizajn skla, ktoré ku nám prišli z Karlových Varov.

Veríme, že zahraničným študentom zostanu na Slovensko tie najkrajšie spomienky.


Fotogaléria