II. kolo prijímacieho konania

Spojená škola vyhlasuje II. kolo príjímacieho konania na odbory:

študijné odbory                                                                               počet voľných miest

2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby - duálne vzdelávanie CONTINENTAL                                                         3

2679 K mechanik mechatronik                                                                                                                                                 10

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy                                                                                                                                   8

3158 M styling a marketing                                                                                                                                                        6

2561 M informačné a sieťové technológie                                                                                                                                 3

2567 M multimédia                                                                                                                                                                     7

2734 K technik sklárskej výroby - duálne vzdelávanie RONA                                                                                                     5

8521 K 11  výtvarné spracúvanie skla - výroba sklenej vitráže    (vyžadujú sa talentové skúšky)                                              1

učebné odbory

2738 H 06 operátor sklárskej výroby - brúsenie skla-      duálne vzdelávanie RONA                                                                   2

2738 H 01 operátor sklárskej výroby - výroba dutého a lisovaného skla - duálne vzdelávanie RONA                                         2

II. kolo prijímacích skúšok sa. koná 20. júna 2023

Viac informácií na tel.č.: 042/4261974   Helena Huláková v čase od 6, 00 do 13, 15 h

                             mobil: 0908898608 Mgr. Ján Haššo

alebo na info@spojskolapu.sk