Naša pani zástupkyňa Katarína Paliesková bola ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov

V tomto roku sa RNDr. Katarína Paliesková dožíva významného jubilea nielen v svojom osobnom ale aj profesijnom živote, ktorý zasvätila vzdelávaniu.

Študovala na púchovskom gymnáziu a po jeho skončení na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.  V roku 1987 nastúpila ako učiteľka na Základnú  školu v Bratislave, no  o dva roky neskôr sa predsa len vrátila do regiónu, na Základnú školu v Beluši.

Presne pred tridsiatimi rokmi  nastúpila do vtedajšieho Stredného odborného učilišťa odevného v Púchove, ako mladá učiteľka matematiky a biológie  a tu pracuje dodnes, aj keď škola už nesie názov Spojená škola, I. Krasku, Púchov.

Okrem pedagogických zručností oplýva Katka aj kreatívnym nadaním, má vycibrený vkus a lásku k pekným veciam. Tieto schopnosti naplno prejavila ako predsedníčka školskej výtvarnej rady. Pod jej vedením sa škola preslávila výnimočnými, nezabudnuteľnými módnymi prehliadkami, ktoré mali úspech po celom Slovensku a tiež v zahraničí.

Organizačné schopnosti, nadhľad a predovšetkým záujem o rozvoj školy ju priviedol na post zástupkyne riaditeľa školy a na tejto pozícii pracuje od roku 2004 dodnes, čo je tiež práve v tomto roku jubileum, teda, presne 20 rokov! Ako zástupkyňa školy bola pri procesoch spájania všetkých štyroch škôl, ktoré dnes tvoria našu Spojenú školu Púchov.

Je  veľkým prínosom aj pre celoslovenské školstvo. Počas svojej profesionálnej kariéry bola členkou viacerých pracovných skupín zameraných na odborné vzdelávanie v rámci Ministerstva školstva. Podieľala sa na európskych projektoch a aktívne spolupracovala pri vzdelávaní pedagógov na rôznych úrovniach.

Meno Kataríny Palieskovej je v regióne spojené predovšetkým s našou strednou odbornou školou na Kolonke v Púchove. Ale jej meno sa medzi hoby športovcami spája aj s kariérou dlhoročnej akreditovanej  cvičiteľky aerobicu.  Analytické schopnosti a lásku k pohybu využívala dlhé roky pri organizovaní cvičebných maratónov pre mládež aj dospelých.  

Práve to sú dôvody, prečo si naša pani zástupkyńa prebrala pri príležitosti Dňa učiteľov dve ocenenia:

- Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2024- z rúk pána predsedu TSK, Ing. Jaroslava Bašku

- ocenenie mestom Púchov- z rúk pani primátorky, JUDr. Kataríny Henekovej


Fotogaléria