Návšteva Národnej rady SR

Vo štvrtok, 15. júna 2023 vybraní žiaci navštívli Národnú radu Slovenskej republiky. Stalo sa tak na pozvanie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kaja Ing. Jaroslava Bašku, ktorý je zárovveň posalncom NR SR. Počas návštevy bola príležtosť zúčastniť sa priameho zasadnutia plamentu, pozrieť si krásne priestory Národnej rady  a nakoniec podiskutovať s pánom Baškom, ako aj s druhýmm posalncom NR SR, rektoom Trenčianskej uvivezity, Jozefom Habánikom. 


Fotogaléria