Po úspešnej maturite jej možnosť získať Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti

Absolventi študijných odborovv zameraných na elektrotechniku, teda  mechanik-mechatronik a IST,  majú možnosť  po maturite v škole získať aj Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.  Na skúšku sa pripravujú študenti počas štúdia v predmete elektrotechnická spôsobilosť.
Aj v tomto roku, po maturitnom týždni 16 absolventov úspešne zvládlo skúšku z elektrotechnických predpisov a z ochrany zdravia pred úrazom elektrickým prúdom. Všetci získali ďalší doklad o vzdelaní – „Osvedčenie Elektrotechnik §21”. Členmi skúšobnej komisie boli učitelia elektrotechnických predmetov a Ing. Ján Meravý, garant v oblasti bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach s celoslovenskou pôsobnosťou.
Pripravila: Ing. Alena Vardžáková
Na obrázku môže byť 5 ľudí, študujúci ľudia, stôl a text