Projekt "Duálne vzdelávanie po vzore Rolného a Baťu" sme ukončili záverečnou konferenciou

Počas školského roka sme v škole realizovali projekt finančného vzdelávania podporený Nadáciou Národnej banky Slovenska. 

Projekt mal názov "Duálne vzdelávanie po vzoroch Rolného a Baťu" a bol zameraný na vzdelávanie v oblasti financií. 

Naši dualisti totiž už od prvého ročníka dostávajú štipendium, či už od firmy, Ministerrstva školstva ale aj od Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Počas školského roka sa preto žiaci prvého a druhého ročníka učia, ako peniaze šetriť ale aj investovať, či míňať. 

Finančná podpora Nadácie Národnej banky Slovenska pomohla pedagógom vypracovať odborné učebnice, ako podporný materiál na hodiny. Žiaci zase mohli absolvovať exkurziu Baťovej vily v meste Zlín. 

Projekt vyvrcholi študentskou  kkonferenciou "DUALFIN", za účasti spolupracujúcej firmy Continental, zástupcov partnerských škôl a tiež za účasti Nadácie NBS. 

Konferencia bola organizačne v réžii žiakov. Zvládli ju bravúrne, o čom svedčí náslledná fotogaléria. 


Fotogaléria