Škola inovuje vzdelávacie programy pre potreby 21. storočia

 V súvislosti  s prípravou stredoškolsko- vysokoškolského kampusu EDUTECH, začala škola s inováciou študijných odborov pre potreby 21. storočia. Pedagógovia sa spoločne zamýšľajú nad budúcnosťou smerovania jednotlivých odborov, ktoré sa v našej škole dajú študovať.
Zameriavame sa na odbornosť, ale aj na získavanie mäkkých zručností a prípravu na celoživotné vzdelávanie.
Dôležitá je motivácia mladých ľudí pracovať na sebe a rozvíjať sa počas školy a počas svojej kariéry.  
V našej škole sa bude vzdelávať pre potreby púchovského regiónu. Preto sa zameriavame na tieto oblasti:
- aplikovaná chémia
- odevníctvo
- mechatronika
- sklo
- IT technológie
- logistika.
Každú študijný odbor bude zahŕňať získavanie mäkkých zručností a potrebných kompetencií pre život:
- finančná gramotnosť
- kritické myslenie
- osobnostný rozvoj
Tieto zručnosti budú žiaci nadobúdať cez moderné metódy vzdelávania naviazané na reálny život. 

Fotogaléria