Školský rok 2022/2023 za nami

V piatok, 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2022/2023.

Na nádvorí školy sme spoločne zhodnotili, ako sa nám počas roka darilo. Sme radi, že pozvnie na našu slávnosť prijali aj zástupcovia firiem, pretože silnou stránkou našej školy je práve spolurpáca s reálnymi zamestnávateľmi v regióne. 

Najdôležitejším bodom programu však bolo oceňovanie najlepších žiiakov. A že icch bolo!

Rozdávali sa pochvaly za prospech, dochádzku, úspechy v súťažiaich a vzprnú reprezentáciu školy. Osobitne boli ocenení vítazi celoškolských súťaží. 

Veľké poďkovanie patrí aj rodičom, ktorí finančne podporili nákup cien pre najlepších. 

Po zhodnotení školského roka konštatujeme, že si prázdniny a oddych všetci naozaj zaslúžime, aj žiaci aj zamestnanci školy. 

Spojená škola, I. Krasku Púchov Vám teda všetkým praje krásne leto!!!!


Fotogaléria