Workshop - Vzdelávanie podnikateľských zručností


Naši žiaci absolvovali vzdelávanie k podnikateľským zručnostiam. Program bol zameraný na tréning ako rozvíjať zručnosti a fungovanie návykov. Praktickými aktivitami sa učili rozvíjať svoju kreativitu, komunikáciu, tímovú prácu, vynaliezavosť ako aj riešenie problémov. Dnes je to aktuálna téma k uplatneniu sa na trhu práce v 21. storočí pre nastupujúcu mladú generáciu vybavenú komplexnými zručnosťami pre spokojnosť v osobnom i profesijnom živote.


Fotogaléria