Rozlúčka s letom sa začala pečením piknik perníka, ktorý naše dievčatá pripravili v školskom internáte. Na pikniku sme sa zabavili, lepšie spoznali, aj niečo naučili o histórii mesta a pokochali krásnym výhľadom na mesto Púchov.