Slávnostné otvorenie prístavby školských dielní

V pondelok, 24. júna sme slávnostne prestrihli pásku v prístavbe nových dielní. Tie sú určené pre odborné vzdelávanie budúcich odborníkov v gumárskom priemysle. 

V priestoroch budovy C tak pribudli nové gumárske dielne, pre potreby vzdelávania aplikovanej chémie, ale aj moderné nové priestory pre mechatroniku a robotizáciu. 

Celý projekt bol realizovaný z finančných prostriedkov IROP (Integrovaný operačný program) a to vo výške takmer dvoch miliónov. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil župan Ing. Jaroslav Baška spolu so  zamestnancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátorka mesta Púchov Katarína Heneková, zhotoviteľ stavby SESTAV, ale aj zástupcovia firmy Continental, s ktorou škola spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania. Firma tak pomohla dovybaviť dielne modernými učebnými pomôckami. 


Fotogaléria