EDUTECH

Na Kolonke vznikne nový moderný priestor pre moderné stredoškolské a vysokoškolské odborné vzdelávanie, zamerané prepotreby Priemyslu 4. 0 a regionálnych firiem.

Edutech budujeme v areáli, kde sídlia dve školy:

  • Spojená škola, I. Krasku Púchov s dvoma organizačnými zložkami SOŠ a SOŠ sklárska
  • Fakulta priemyselých technológií Púchov TNUAD

1. krok: Slávnostné podpísania Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Spojenou školou, TNUAD, Fakultou priemyselných technológií, regionálnymi firmami a zahraničnými školami- dňa 31. mája 2022

video - autor, Daniela Gelová, III.GDM

2. krok: Podpísanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a  Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka - dňa 16. januára 2023

video- autor TSK 

3. krok: Začala sa výstavba nových dielní pre potreby gumárskeho priemyslu, základový kameň bol slávnostne poklepaný dňa 18. januára 2023. Stavba sa realizuje za finančnej podpory IROP.

Podrobnosti o projekte.