Duálne vzdelávanie po vzoroch Rolného a Baťu

V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti sme sa v tomto školskom roku zamerali na žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Keďže títo žiaci už od začiatku stredoškolského štúdia dostávajú štipendium, je našim cieľom naučiť ich ako zodpovedne pristupovať k peniazom. Preto sme reagovali na výzvu  v rámci Grantových programov Nadácie NBS. 

Náš projekt s názvom „Duálne vzdelávanie po vzoroch Rolného a Baťu“ v rámci podpory malých projektov bol schválený, čomu sa veľmi tešíme.

V rámci tohto projektu bude vypracovaná metodika finančného vzdelávania s využitím medzipredmetových vzťahov, žiaci absolvujú motivačnú exkurziu v Baťovej vile Zlín, kde sídli aj Nadácia Tomáša Baťu, ktorý bol priekopníkom duálneho vzdelávania a práce s financiami u mladých ľudí. Výsledky tohto projektu a jeho úspešnosť bude prezentovaná na záverečnej konferencii.

Záverečná konferencia DUALFIN