Zmluvy

Predmet zmluvy

  Dátum uzavretia

Dátum zverejnenia

Dodatok č. 3 k Zmluve o "Zabezpečení výdaja stravy pre TU A. Dubčeka" 23. 03. 2022 24. 03. 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 22. 03. 2022 22. 03. 2022
Darovacia zmluva - Hodinový strojček 07. 03. 2022 08. 03. 2022
Darovacia zmluva - Kliprámy 01. 03. 2022 04. 03. 2022
Zmluva o zverení majetku TSK do správy správcu č. 2022/0175 24. 02. 2022 04. 03. 2022
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis 16. 02. 2022 24. 02. 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o "Zabezpečení výdaja stravy pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 23. 02. 2022 24. 02 2022
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania The Store, s.r.o. 14. 02. 2022 17. 02. 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o Zabezpečení výdaja stravy pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka 25. 01. 2022 25. 01. 2022
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu SPP, a.s. 17. 01. 2022 20. 01. 2022
Darovacia zmluva CMR, s.r.o. 21. 12. 2021 21. 12. 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2021 20. 12. 2021 20. 12. 2021
Darovacia zmluva - spoluúčasť na projekte 01. 12. 2021 01. 12. 2021
Zmluva o Partnerstve 29. 11. 2021 01. 12. 2021
Darovacia zmluva Nadácia Matador 26. 11. 2021 26. 11. 2021
Zmluva o podielaní sa na nákladoch na dodávku elektrickej energie 18. 11. 2021 18. 11. 2021
Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL 08. 11. 2021 11. 11. 2021
Darovacia zmluva č. 5/2021 09. 11. 2021 11. 11. 2021
Rámcová zmluva JANEK s.r.o. 28.10. 2021 10. 11. 2021
Zmluva o dielo C O M T E L, spol. s.r.o. 08. 11. 2021 08. 11. 2021
Darovacia zmluva - Rodičia a škola 02. 11. 2021 02. 11. 2021
Darovacia zmluva - Rodičia a škola 20. 10. 2021 20. 10. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní JAMP 29. 09. 2021 01. 10. 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2021 BAREKY Lane 06. 09. 2021 24. 09. 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2021 INMEDIA 24. 09. 2021 24. 09. 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2021 INMEDIA 24. 09. 2021 24. 09. 2021
Zmluva o ubytovaní 17. 09. 2021 21. 09. 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 14. 09. 2021 21. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení stravovania 06. 09. 2021 21. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení stravovania 03. 09. 2021 21. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania ADP 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania COMEXTRANS 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania CMR 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania CMTT 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania STITCH and COMP 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania MARNEL 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní EMT Púchov 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní ZŤS - ŠPECIÁL 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní KUK Coils Slovakia 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní KOVAL SYSTEMS 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní PRENOSIL 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní JA servis 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní Považská cementáreň 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Dodatok k zmluve o praktickom vyučovaní ZVS IMPEX 01. 07. 2021 02. 09. 2021
Zmluva o zverení majetku do správy správcu 22. 07. 2021 02. 08. 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov 29. 07. 2021 30. 07. 2021
Zmluva o dileo "Bezpečnostný systém strechy" 12. 07. 2021 12. 07. 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 25. 06. 2021 29. 06. 2021
Dodatok k zmluve OTIS Výťahy 25. 06. 2021 29. 06. 2021
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá 13. 05. 2021 10. 06. 2021
Zmluva o materiálnej podpore odborného vzdelávania RONA 23. 04. 2021 04. 05. 2021
Darovacia zmluva - Rodičia a škola 21. 04. 2021 22. 04. 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 13. 04. 2021 13. 04. 2021
Zmluva č. 2392021 Považská vodárenská spoločnosť a.s. 22. 03. 2021 08. 04. 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živica 25. 02. 2021 15. 03. 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21220011 10. 03 .2021 10. 03. 2021
Zmluva o spolupráci - UMB 05. 03. 2021 05. 03. 2021
Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia Pontis 03. 12. 2020 19. 01. 2021
Zmluvy o dielo Cultura Humana, o. z. 06. 11. 2020 04. 01. 2021
Darovacia zmluva Rodičia a škola 08. 12. 2020 14. 12. 2020
Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava - náš cieľ 10. 12. 2020 11. 12. 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke 30. 11. 2020 03. 12. 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 533/ITA-SŠ/2017 28. 10. 2020 03. 12. 2020
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa Komplet" 29. 10. 2020 02. 12. 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo AU-STAV 28. 10. 2020 28. 10. 2020
Kúpna zmluva č. 20050 Art Glass Park, s.r.o. 26. 10. 2020 27. 10. 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živica 20. 10. 2020 27. 10. 2020
Zmluva o zabezpečení výdaja stravy pre TU A. Dubčeka - FPT 21. 10 2020 22. 10. 2020
Rámcová kúpna zmluva ag foods 02. 09. 2020 19. 10. 2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít MPC- Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov 12. 10. 2020 12. 10. 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Bufet 05. 10. 2020 05. 10. 2020
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 01. 10. 2020 05. 10. 2020
Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru, ovocia a zeleniny 01. 10. 2020 02. 10. 2020
Rámcová kúpna zmluva Janek s.r.o. 01. 10. 2020 02. 10. 2020
Rámcová kúpna zmluva Bartošek s.r.o. 01. 10. 2020 02. 10. 2020
Darovacia zmluva - Rodičia a škola 01. 10. 2020 02. 10. 2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke zemného plynu 01. 10 2020 02. 10. 2020
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb 30. 09. 2020 01. 10. 2020
Kúpna zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 30. 09. 2020 01. 10. 2020
Darovacia zmluva - Buchtal 30. 09. 2020 01. 10. 2020
Kúpna zmluva - atc 25. 09. 2020 30. 09. 2020
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 25. 09. 2020 30. 09. 2020
Zmluva o dielo- vodovodná prípojka 03. 09. 2020 03. 09. 2020
Zmluva č. 01/2020 o zabezpečení praktického vyučovania 01. 09. 2020 02. 09. 2020
Zmluva o ubytovaní 31. 08. 2020 03. 09. 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ESF 20. 08. 2020 25. 08. 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 01. 08. 2020 04. 08. 2020
Zmluva o refakturácii 21. 07. 2020 04. 08. 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ 23. 07. 2020 03. 08. 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt ERASMUS+ č. 2020-1-SK01-KA116-077784 23. 07. 2020 03. 08. 2020
Zmluva o zverení majetku 17. 06. 2020 26. 06. 2020
Zmluva o právnej pomoci 10. 06. 2020 26. 06. 2020
Zmluva o dielo 16. 06. 2020 26.06.2020
Zmluva o dielo KONE 29. 05. 2020 01. 06. 2020
Zmluva o výpožičke 26. 05. 2020 01. 06. 2020
Dohoda o postúpení práv a povinností 01. 05. 2020 17. 04. 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o materiálnej podpore odborného vzdelávania 31. 03. 2020 01. 04. 2020
PD - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky 16. 03. 2020 16. 04. 2020
Zmena čísla účtu 06. 03. 2020 10. 03. 2020
Predfinancovanie projektu Erasmus+ 03. 03. 2020 10. 03. 2020
Finančný príspevok 13. 02. 2020 03. 03. 2020
Odňatie majetku bývalej SOŠs Led,Rovne 01. 03. 2020 02. 03. 2020
Zabezpečenie stravovania pre ubytovaných žiakov 27. 01. 2020 07. 02. 2020
Poskytnutie fin.príspevku na úhradu poistenia žiakov na LV 21. 01. 2020 27. 01. 2020
UPGRADE k 3D tlačiarni Original PRUSA- 20. 12. 2020 27. 01. 2020
Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie 18. 12. 2019 27. 01. 2020
Spolupráca v oblasti vzdelávania a zabezpečovania praktického vyučova žiakov SŠ Púchov 02. 09. 2019 21. 01. 2020
Vzájomná dohoda o podmienkach spolupodieľania sa na vzniknutých fin.nákladoch pri zabezpečení dodávok EE 29. 11. 2019 20. 01. 2020
Distribúcia elek. energie a ostatné služby spojené s použitím sústavy od prísl.prevádzkovateľa distribučnej sústavy 31. 12. 2019 15. 01. 2020
Distribúcia zemného plynu a ostatné služb spojené s použitím siete 31. 12. 2019 15. 01. 2020
Prechodné ubytovanie a služby s ním spojené výhradne členom FK Púchov o.z. od 7.1.2020-30.6.2020 18. 12. 2019 20. 12. 2019
Dar - 12 ks počítačov 13. 12. 2019 18. 12. 2019
Dar-priečka z posuvných dverí 13. 12. 2019 18. 12. 2019
Zmeny-účinnosť, výška grantu,prev. a kontaktné údaje 12. 09. 2019 18. 12. 2019
Doplnenie identif.údajov školy+fin.zabezpečenie  žiakov

20. 11. 2019

10. 12. 2019
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení stravovania- Compass 1. 9. 2019 9. 12. 2019
Zverenie do správy nehnuteľný majetok-pozemok 21. 11. 2019 29. 11. 2019
Zmena a doplnenie Zmluvy o dodávke a odbere tepla č.61/2014/T 15. 11. 2019 27. 11. 2019
Výpožička 3D tlačiarne Original PRUSA I3 MK3S 18. 11. 2019 27. 11. 2019
Kúpna zmluva na nákup notebookov- Continental 12. 11. 2019 22. 11.2019
Finančný príspevok na realizáciu projektu: Hodnoty v škole-reálne a virtuálne. 29. 10. 2019 18. 11. 2019
Ubytovanie a služby od 11.11.2019-20.12.2019 11. 11. 2019 18. 11. 2019
Zmena konečného užívateľa z dôvodu zlúčenia SOŠ Púchov a SOŠs Lednické  Rovne 07. 11. 2019 18. 11. 2019
Odvádzanie vôd C  18. 10. 2019 08. 11. 2019
Odvádzanie vôd SI 21. 10. 2019 08. 11. 2019
Služby spočívajúce v praní a čistení bielizne          23. 10. 2019 07. 11. 2019
Program používania MT 21. 10. 2019 07. 11. 2019
Poskytovať žiakom praktické vyučovanie -duálne vzdelávanie 30. 08. 2019 07. 11. 2019
Zmluva o využívaní elektronických služieb- UNION 28. 10. 1019 7. 11. 2019
Výpožička peň.sumy 5.000,-EUR 28. 10. 2019 28. 10. 2019
Spolupráca pri vydávaní PŽ vo vizuále ISIC/EURO 03. 10. 2019 22. 10. 2019
Darovacia zmluva na zriadenie chem. laboratórií- Rodičia  a škola 21. 10. 2019 22.10. 2019

Refakturácia a vysporiadane nákladov vynaložených TSK na  prevádzku  nehnuteľnosti         

30. 09. 2019

21. 10. 2019

Napojenie EZS odberateľa na PCO dodávateľa a jeho záväzok poskytovať ochranu objektu 30. 09. 2019 15. 10. 2019
Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET 30. 08. 2019 15. 10. 2019
Dodávka plynu od 01.09.2019-31.12.2019 31.08.2019 14.10.2019
Zmluva o vyplácaní štipendií- CVTI SR 9.9. 2019 3. 10. 2019
Dodávka plynu budova C od 1.9.-31.12.2019 24. 09. 2020 01. 10. 2020
Dodávka plynu na internáte od 1.9.-31.12.2019 24.09. 2019 01. 10. 2019
Spolupráca zmluvných strán pre zabezpečenie ubytovania študento TnUAD v ubytovacom zariadení  17. 09. 2019 01. 10. 2019
DDS 02. 09. 2019 05. 09. 2019
Zmluva o poskytovaní stravy študentom 02. 09. 2019  11.09.2019
Užívanie priestorov bytu č. 2 na Lednických Rovniach 30.08.2019  11.09.2019
DDS 01.09.2019   12.09.2019
Vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  02.09.2019   16.09.2019
Vzájomná dohoda o podmienkach participácie na vzniknutých finančných nákladoch pri zabezpečení dodávok EE   30.08.2019 16.09.2019
Dohoda o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku pitnej vody a odvodu odpadovej vody do kanalizácie budovy TnUAD 30.08.2019 16.09.2019
Vzájomná dohoda o podmienkach podieľania sa na vzniknutých fin.nákladoch pri zabezpečení vykurovania v objektoch oboch zmluvných strán 30.08.2019 16.09.2019
Úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s vypožičaním priestorov podkrovia  30.08.2019 16.09.2019
Zabezpečenie výkonu funkcie technika PO 02.09.2019 24.09.2019
Zmluva o elektornickej komunikácii- Dôvera 13. 9. 2019 24. 9. 2019