Ďakujeme darcom Jarnej kvapky krvi

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prísť a darovať krv (aj tým, ktorým napokon nemohla byť krv odobraná). Darcovia boli z radov študentov, učiteľov, rodičov, ale aj verejnosti. Niektorí boli prvýkrát, iní prišli po niekoľký raz aj s darcovským preukazom. Veríme, že sa táto študentská iniciatíva stane novou tradíciou u nás na škole, pretože  sme všetci videli, že vzájomná spolupatričnosť má zmysel.