Finančná gramotnosť 2023/2024- Projekt MŠVVaŠ SR

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023 pod názvom „Zodpovedný spotrebiteľ“. Jeho cieľom bolo prehĺbiť a zvýšiť odborné kompetencie pedagogických pracovníkov Spojenej školy Púchov v oblasti ochrany spotrebiteľa zabezpečením vzdelávania v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2., dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávania na škole, a tým aj vyššiu vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti. V rámci projektu sa realizovalo niekoľko aktivít podporujúcich zvýšenie povedomia pedagogických zamestnancov, ale aj žiakov školy v oblasti spotrebiteľských právomocí a povinností. Medzi aktivity patrili samozrejme vzdelávanie pedagogických zamestnancov v tejto oblasti, prednáška zamestnanca colnej správy o rizikách nákupu, tvorivé workshopy z oblasti finančnej gramotnosti pre žiakov. Žiaci sa okrem toho zapojili do finančnej olympiády a finančnej hry Escape room. V rámci projektu bola zakúpená aj odborná ekonomická literatúra, ktorá bude slúžiť nielen pedagógom, ale aj žiakom Spojenej školy.

Koordinátor projektu: I. Lazovanová

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31