Trendy novinky v inteligentných inštaláciách

Trendy novinky v inteligentných inštaláciách
Vo štvrtok sa mechatronici a sieťari zúčastnili odbornej prednášky na tému
„Inteligentné inštálácie v domácnosti“. Garantom akcie bol Ing. Tuček. Na jeho
pozvanie prišiel k nám zástupca firmy Legrand, ktorá sa zaoberá výrobou
komponentov pre danú oblasť. Študentom porozprával o najnovších trendoch
a predviedol ukážky činnosti takýchto zariadení. Okrem toho smeroval otázky
na žiakov, aby si urobil obraz o tom, či mládež sleduje vývoj inteligentných
zariadení. Tí, ktorí sa zapojili do debaty dostali drobný darček. Aj z hľadiska
úspory energií je veľmi efektívne ovládať elektrické spotrebiče, osvetlenie,
kamerový systém, či vykurovanie na diaľku prostredníctvom aplikácií na mobile.

A. Vardžáková


Fotogaléria