Prevencia závislostí

Koordinátor prevencie: MGR. DAGMAR OSTRADICKÁ

Hlavné úlohy prevencie závsilostí na SOŠ Púchov:

1.     koordinuje školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových závislostí.

2.      Spolupracuje hlavne s vedením školy, výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi.

3.     Iniciuje preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.

4.     Monitoruje aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy.

5.     Poskytuje informácie o možnostiach spolupráce s CPPPaP, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami.

6. Zvyšuje informovanosť rodičov a študentov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.

Plán práce koordinátora prevencií v školskom roku 2021/2022

Zápis z prednášky pre rodičov 

Užitočné kontakty k problematike identifikácie obchodovania s ľuďmi

Európsky týždeň boja proti drogám

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30