Pracovné ponuky

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov  prijme do pracovného pomeru:

  • vedúcu školskej jedálne

Miesto výkonu práce: Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov

Dátum nástupu: 1. máj 2022

Pracovný úväzok: 100%

Pracovné podmienky: pracovný čas od 7:00 do 15:00

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca:

1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (uprednostňuje sa vzdelanie z okruhu stravovania – Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne).

2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

- prax vo vedúcej pozícii vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)

- spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)

- organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

- znalosť príslušnej legislatívy

- zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania

3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 - profesijný životopis

- fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o prácu vedúcej školskej jedálne v našej škole je potrebné ŽIADOSŤ O PRACOVNÉ MIESTO spolu s požadovanými dokladmi (PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS, FOTOKÓPIE DOKLADOV O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ a SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Janíčková, vedúca technicko- ekonomických činností

lenka.janickova@spojskolapu.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • učiteľa odborných predmetov- elektrotechnika

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Termín nástupu: 1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2022

Rozsah úväzku: 100 %

Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na elektrotechniku,  DPŠ výhodou

  • učiteľa odborných predmetov informatika- multimédia

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Termín nástupu: 1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2022

Rozsah úväzku: 100 % 

Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na multimédia, informatiku, DPŠ výhodou

  • majstra odbornej výchovy – elektrotechnika (robotika)

Informácia o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

Termín nástupu: 1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2022

Rozsah úväzku: 100 %

Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň vzdelania: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, výučný list v odbore, DPŠ výhodou

Kontaktné informácie

Kontaktná osoba

Ing. Lenka Jancíková, 0901 918389

Adresa školy

Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov

020 32   Púchov

e-mail: info@spojskola.sk

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31