Olympiáda ľudských práv- krajské kolo

Aj v tomto šk. roku sa do tejto súťaže, za našu školu, zúčastnil študent III.B Adam Jancík. Po úspešnom absolvovaní písomného testu postúpil do 2. kola – Riešenie tézy a zaujatie
postoja. Po oboch kolách obsadil 12. miesto.
Ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme.
D. Ostradická