Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam vedúcej školskej jedálne.

Oznamujeme záujemcom o stravovanie v školskej jedálni, že prihlasovanie stravníkov na stravu na školský rok 2022/2023 bude možné od 23. 08. 2022 a to v čase od 7,30 hod. do 13,00 hod. osobne v kancelárii veducej ŠJ, pripadne je možné zaslať riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku mailom na adresu jedalen@spojskolapu.sk.

Upozorňujeme, že každý stravník bude na stravu prihlásený, až po riadnom vyplnení a odovzdaní zápisného lístka na školský rok 2022/2023 a zároveň musí mať dostatočnú výšku konta (včas uskutočnená platba stravného, kladný zostatok konta z minulého školského roku), inak stravník nebude môcť byť prihlásený na stravu.

Pozor zápisný lístok musí byť vyplnený a odovzdaný aj u stravníkov, ktorí sa už v ŠJ stravovali.

Podmienky stravovania v ŠJ a zápisný lístok na školský rok 2022/2023 nájdete v rubrike "Školská jedáleň".