Súťaž O cenu riaditeľky školy za najlepší žiacky projekt- VYHODNOTENIE

Na začiatku školského kola bol vyhlásený už tretí ročník súťaže "O cenu riaditeľky školy za najlepší žiacky projekt. Celoškolská prehliadka  sa konala v piatok, 15. júna 2023 v aule školy.  Do súťaže sa zapojilo celkovo 13 projektov a my dnes už poznáme víťazov: 

Súťaž o Cenu riaditeľky školy 2023 - VYHODNOTENIE
1. miesto: FARBA VO FARBE, Viktória Gažová, Alexandra Beňová, Kateryna Kokurina, I. C odbor výtvané spracúvnie skla
2. miesto: ČINNOSŤ DOPRAVNEJ FIRMY, Šimon Moravčík, III. C odbor komerčný pracovník v doprave
3. miesto: ČO NÁJDEME V NAŠEJ ZEMI, Terézia Hrobľáková, I. C, odbor chemická informatika
Cena publika 1. ročník: PRÍRUČKA NA CESTOVANIE, Simona Činčurová, I. C, odbor prevádzka a ekonomika dopravy
Cena publika 2. a 3. ročník: 7 NÁVYKOV ÚSPEŠNÉHO STREDOŠKOLÁKA, Tamara Vetešková, III. C, Patrik Kozáček II. B
Tento pojekt získal aj špeciálne ocenenie- TOP cena riaditeľky za celoškolský prínos.
Všetkým víťazom blahoželáme!!!
Vyhodnotenie a oceňovanie sa uskutoční na slávnostnom ukončení školského roka.

Fotogaléria