TÝŽDEŇ TVORIVÝCH DIELNÍ A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ- POZVÁNKA

V týždni od 21.11. do 25.11.2022 bude v škole prebiehať TÝŽDEŇ TVORIVÝCH DIELNÍ.

Žiaci základných škôl si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať prácu v chemickom, informatickom či elektrotechnickom laboratóriu. Môžu si skúsiť vyrobiť niečo pekné v krajčírskej, strojníckej alebo sklárskej dielni.

Záujemci o tvorivé deilne  dohodnite si svoj termín, prípadne svoje požiadavky  na adrese: info@spojskolapu.sk

Dňa 24. novembra 2022 bude pre verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

K  dispozícii budú  priestory školy, školského internátu, možnosť porozpravať sa so žiakmi aj učiteľmi. Pozývame všetkých záujemcov o vzdelávanie na našej škole. Dvere budú otvorené v čase od 8, 00 do 17, 00 h.