O škole

O škole

Spojená  škola sídli na ulici Ivana Krasku 491 v Púchove (Kolonka).

Spojená škola má dve organizačné zložky:

- Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov

- Stredná odborná škola, I. Krasku 491

Jej história siaha do dávnej minulosti, súčasná škola vznikala postupným zlučovaním troch odborných škôl – Stredného odborného učilišťa chemického, Strednej priemyselnej školy chemickej a Stredného odborného učilišťa odevného a spojením so Strednou odbornou školou sklárskou od 2. septembra 2019.

Dnes sme modernou školou, ktorá pripravuje budúcich odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne – gumárenský, strojárenský, elektrotechnický priemysel, odevníctvo, potravinárstvo, ogistiku a sklárstvo.  Našou silnou stránkou je úzka spolupráca s významnými firmami v regióne. Preto sme 26. októbra 2015 oficiálne podpísali Memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, stavovskými organizáciami a firmami Continental, EMT, Odema, Vteropack a RONA.

V praxi to znamená, že naši študenti majú príležitosť absolvovať prax priamo v reálnych podmienkach firiem a tým získať zručnosti potrebné pre profesionálny život. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy a tiež poskytuje systém duálneho vzdelávania.

V školskom roku 2017/2018 sme sa stali IT akadémia partner a sieť odborov na našej škole rozširujeme o študijné odbory zamerané na informačné a sieťové technológie. 

Všetky študijné a učebné odbory vzdelávame s prihliadnutím na životné prostredie a trvalo udržateľný priemysel, sme Zelenou školou. 

Rovnako rozvíjame hodnoty a kľúčové kopetencia mladého človeka, ktorý chce žiť a pracovať v otvorenej Európe. 


Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31