Finančná gramotnosť 2022

 

 

Naša škola sa zapojila do projektu Finančná gramotnosť -  Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022, v rámci ktorého sa realizovalo veľa zaujímavých a edukačných činností. Medzi najdôležitejšie patrili – exkurzia do Mincovne v Kremnici,školenie pedagogických zamestnancov, deň FG, či beseda s našou bývalou žiačkou – zamestnankyňou poisťovne. Okrem toho sa študenti zapojili  do rôznych finančných súťaží a aktivít a pracovali s novozakúpenou odbornou ekonomickou literatúrou.

Projekt sa realizoval od júla 2022 do decembra 2022.

Viac o projekte tu

Fotogalériia projektu  tu