Školský internát

Školský internát je výchovno-vzdelávacie  zariadenie, ktoré je súčasťou Spojenej školy I.Krasku, Púchov. Je umiestnený v samostatnej budove  školy.  Zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno - vzdelávaciu starostlivosť mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. V procese výchovy preferujeme tvorivo – humanistický model výchovy. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti, samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život. Vo voľnom čase sa žiaci môžu realizovať v rôznych kultúrno-spoločenských , vedomostných, zábavných a súťažných podujatiach .

Ubytovanie:

Vybavenosť školského internátu  je nasledovná:

 • kuchynka s príslušenstvom  (chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák.)
 • spoločenská miestnosti  (TV, DVD, video, interaktívna tabuľa,  spoločenské hry...)
 • prístup do posilňovne v škole
 • stolnotenisový stôl
 • v areáli školského internátu  možnosť hrať loptové hry , speedminton ...  /
 • prístup do školskej knižnice
 • študovňa

Ubytovanie žiakov:

 • poskytujeme ubytovanie v 2 lôžkových štandardne zariadených  izbách 
 • ubytovanie sa poskytuje  od nedele do piatku
 • sociálne zariadenia sú   spoločné, zrekonštruované  
 • izby sú vybavené zásuvkou na drôtový internet  aj WIFI
 • cena za lôžko pre žiaka - 30 € / na mesiac

Ubytovaní žiaci majú zabezpečené  celodenné stravovanie v sume 6,09 €:

 • raňajky                 - 0,90 €
 • desiata                 - 0,75 €
 • obed                    - 2,69 €
 • večera                  - 1,75 €  

Kontakt:

Školský internát pri Spojenej škole
I.Krasku 491, 020 32 Púchov

www.sospuchov.sk
E-mail školy: info@spojskolapu.sk
Telefón: 042 / 4261974

mobil : 0901/ 918 404

Kontaktná osoba:
Mgr.Svetlana Dianová

svetlana.dianova@spojskolapu.sk

Žiadosť o prijatie do školského internátu   


Fotogaléria