Školský inkluzívny tím

Školský inkluzívny tím

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí. Inkluzívne vzdelávanie podporuje dynamický systém vzdelávacích a odborných služieb, ktorý flexibilne reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. Je to proces, nie stav.

Členovia tímu úzko spolupracujú s  pedagógmi, zákonnými zástupcami a žiakmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Púchov.

Školský špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková,

Kontakt: tel. 0907542622       8:00 – 14:00 (pondelok – piatok) 

mail: spec.spojenaskola@gmail.com

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchy učenia, komunikačnej schopnosti) a inými ťažkosťami, ktoré sťažujú proces vyučovania.

Viac o poruchách učenia sa

Pedagogický asistent

Bc. Eva Malá

kontakt: tel. 0902 116 220    8:00 - 14:00 (pondelok - piatok)

mail.: spespojenaskola@gmail.com

 Školský pedagogický asistent individuálne pomáha v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby.

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31